27 Aralık 2012 Perşembe

Şerefle tamamlanması gereken en asil görev

Şerefle tamamlanması gereken en asil görev hayattır.
Bir lokma ekmek için şerefini çiğnetmeye,
Bir anlık eğlence için servetini tüketmeye
Bir zamanlık mevkii için el ayak öpmeye
Günlük menfaatler için onurunu terketmeye
Bir kısım insanlara kızıp tüm insanlara düşman olmaya
Değmez bu HAYAT.