21 Şubat 2013 Perşembe

Uluslararası Spor Adamları Derneği - USAD

Farklı ulustan insanları, toplulukları birbirine yakınlaştırmak, dostluğu, dayanışma ruhunu artırmak, farklılıkları hoşgörülebilir kılmak için yüzyıllar boyunca devletler çeşitli kurumlar örgütlemiş olmasına rağmen arzu edilen ortak ruh hiçbir siyasi girişimle elde edilememiştir. Ancak kendine özgü evrensel dili olan sporun birleştirici gücü bunu mümkün kılabilmiştir.

Uluslararası arenada sporun gücü bugün artık yadsınamaz bir boyuttadır. Özellikle bazı disiplinlerin artık bir sektör haline gelmiş olması, Olimpiyat oyunlarının dört yılda bir yapılmasına rağmen tüm dünya için bir cazibe merkezi olması, ülkelerin soğuk savaş döneminden beri bir propaganda aracı olarak kullandığı sporun, günümüzde de aynı şekilde tanıtım aracı, diğer ülkeler nezdinde sempati kazanma, cazibe merkezi olma haline getirme yöntemi olarak kullanılmasını sağlamaktadır.

Diğer ülkelerin spora bu kadar ciddi bir şekilde eğildiklerini, sporun cazibe merkezi olma özelliğini kullanarak ülkeleri adına nasıl güzel tanıtımlar yaptıklarını, uzun yıllar boyu devam ettirdiğim çeşitli uluslararası görevlerim sırasında yakından izleme olanağı buldum.

Ülkemizde de özellikle Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi başta olmak üzere tüm ulusal ve özel kurum ve kuruluşlar, spor aracılığıyla ülkemizin tanıtımında büyük emek harcıyorlar. Ancak bu süreçte yine büyük etkisi olabilecek bir yapı daha var.

Uluslararası spor federasyonlarında görev almış Türk spor adamlarının da ülkemizin organizasyon adaylıklarında, tanıtımında büyük desteği oluyor. Her gidilen toplantı ya da katılınan faaliyette Türkiye'yi temsil eden herbiri kendi branşında üst düzeyde yeralan bu kişilerin biraraya geldiği bir çatı kursak ve bu çatı tıpkı bir NGO ( Nongovernmental Organization - Sivil Toplum Kuruluşu) şeklinde faaliyet gösterse, ülkemize büyük bir katkımız olur diye düşündüm.

Buradan hareketle ülkemizi uluslararası spor federasyonlarında temsil eden ya da etmiş dostlarımla iletişime geçtim ve bu konuyu kendilerine açtım. Hepsi de bana destek verdiler ve 2007 yılında benim başkanlığımda USAD'ı kurduk.

Yönetim Kurulu üyelerimiz arasında çok değerli spor adamlarımız var, Togay BAYATLI, Şenes ERZİK, Uğur ERDENER, Haluk TOYGARLI, Metin SERTOĞLU, Esat YILMAER başta olmak üzere birçok üst düzey spor adamı USAD'ı geliştiriyor ve büyütüyoruz.

Önümüzde ülkemiz adına dönülecek önemli bir viraj var. 2020 Olimpiyat Adaylığı.

Bu adaylığı ülkemize kazandırabilmek için biz de USAD olarak ülkemize elimizden gelen desteği veriyoruz.