25 Mart 2011 Cuma

Temel Spor Eğitiminde Yüzme

Cimnastik ve atletizm ile birlikte yüzme branşı da temel spor dalları arasında bulunmaktadır.
Yüzme, karadan farklı bir yerçekimi ortamında yapıldığı için kasların tüm hareket yönlerine doğru dirence karşı güç harcamasıyla gerçekleştirilen bir branştır. Örneğin karada bir ağırlığı kaldırırken güç harcarsınız ama aynı ağırlığı indirmek için yerçekiminden faydalanır ve ağırlığı sadece boşluğa bırakırsınız. Bu şartlarda yalnızca kaldırma işlemi sırasında güç harcanır. Yüzmede durum bundan farklıdır, suyun kaldırma kuvveti ve yoğunluğu sporcuların işini zorlaştırır, su içinde yapılan her hareket güç gerektirir.

İnsanoğlu doğduğu andan itibaren karada hareket etmek için dengesini, iskelet ve kas sistemini geliştirmek yönünde çaba harcar. Hayati önem taşıyan bir başka konu ise suda yaşamayı öğrenmektir. Yaşam kaynağı olduğunu bildiğimiz su, yüzemeyen insanlar için ölümcül bir tehlikeye dönüşür. Bu yüzden ülkemiz gibi üç tarafı sularla çevrili bir yerde herkesin yüzme öğrenmesi gerekmektedir.
Suda yaşamak ile profesyonel yüzme sporunu birbirine karıştırmamak gerekir. Denizde belirli bir mesafe katetmek veya serinlemek için yüzebilirsiniz ama yüzme sporunun icra edildiği yer havuzlardır. Her ne kadar ülkemizin üç tarafı sularla çevrili olsa da tuzlu suda yüzmek ile tatlı suda yüzmek oldukça farklı teknik ve performans gerektirmektedir. Bu yüzden profesyonel yüzme branşında başarılı olmak için tesisleşme şarttır. Diğer branşların aksine yüzmede tek bir amaç vardır : Daha hızlı yüzmek...

Daha hızlı yüzebilmek için yarışılan branşın tekniğine hakim olmak gerekir. Antrenörler sporcularına serbest, sırtüstü, kurbağalama ve kelebek sitillerinin inceliklerini öğrettikten sonra mümkün olduğu kadar çok antrenman yapmak gerekmektedir. Bir yüzücü antrenmanlarında ne kadar çok kilometre yüzerse derecelerini o kadar geliştirecektir.

Ülkemiz ağır eğitim sistemleri dahilinde tahsillerini de sürdürmeye çalışan yüzücü gençlerimizin antrenman programlarına devam ederlerken gösterdikleri özveri takdire şayandır. Sabah okula gitmeden önce ve okuldan çıktıktan sonra saatlerce son derece zorlu çalışma programları uygulayan yüzücülerimizin başarı seviyelerinin artırılması için okullara havuzlar yapılması şarttır.
Çocuklarımıza suda yaşamayı öğretmek her spor adamının önemli görevlerindendir.
Sağlık ve spor dolu günler dilerim.