Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi

1908 yılında kurulan Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK), sporun ve ‘Olimpik Değerler’in her vatandaşın hayatının ayrılmaz bir parçası olduğu, kazanan bir Olimpik ulus yaratmak hedefiyle, ülkemizi uluslararası spor camiasında tanıtmak ve halkımıza ‘Olimpizm’ ruhunu aşılamak için faaliyet göstermektedir. Din, dil, ırk, cinsiyet ve politik ayrımcılığı reddeden TMOK; kar amacı gütmeyen, toplum yararına çalışan özerk bir sivil toplum kuruluşudur.
TMOK; amacı sporun temelini oluşturan bedensel ve ahlaki nitelikleri geliştiren eğitime ve spor marifetiyle barış içinde bir dünyanın yaratılması yolundaki çabalara katkıda bulunmak olan ‘Olimpik Hareket’e ve onun felsefesine bağlıdır. Tüzüğü, görev ve faaliyetleri Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (IOC) ‘Olimpik Antlaşma’sına dayanan TMOK; başta Yaz ve Kış Olimpiyat Oyunları olmak üzere, Dünya Gençlik Olimpiyat Oyunları (YOG), Avrupa Oyunları (EG), Avrupa Gençlik Olimpik Yaz ve Kış Festivalleri (EYOF & EYOWF), Akdeniz Oyunları gibi IOC patronajında veya IOC tarafından tanınan spor organizasyonlarına katılım ve adaylık konusunda Türkiye’nin yetkili tek kurumu konumundadır.
WADA’nın Dünya Antidoping Kodu’na bağlı olan TMOK, sporcu odaklıdır. Asli görevi olan ‘Dostluk’, ‘Mükemmellik’, ‘Saygı’, ‘Fair Play’ gibi Olimpik değerlerin çocuklarımız, gençlerimiz ve sporcularımıza benimsetilmesi yanında, sporcularımızın uluslararası yarışmalarda başarılı olması için her türlü desteği vermekte, kadınların spora yönlendirilmesine yönelik girişimlerin içinde yer almaktadır. TMOK; Türk sporunun sürdürülebilir bir başarıya ulaşması yolunda çok katılımlı çabaları destekleyerek, çalışmalarını sporun tüm paydaşlarıyla iletişim içerisinde sürdürmektedir. Bu doğrultuda Gençlik ve Spor Bakanlığı, onun Spor Genel Müdürlüğü ve Olimpik Spor Federasyonlarınca yapılan çalışmalar, devlet ile yapıcı bir işbirliği içerisinde desteklenmektedir. TMOK ayrıca antrenörler ile sporcuların kariyer ve liderlik eğitimlerinin bilimsel platforma oturtulması, sürekli eğitimle gelişmelerinin sağlanması, sporculara üst düzeyde hizmet veren sporcu sağlığı, spor tıbbı ve doping merkezlerinin geliştirilmesi ve etkin olarak kullanılmasının yanı sıra buralarda görevli teknik kadroların eğitimlerine katkı sağlamaktadır.
Türkiye Olimpiyat Komitesi Resmi Web Sitesi için buraya tıklayabilirsiniz.